# گناهان

گناهان کبیره

 گناهان کبیره کبائر منصوصه: 1-شرک بالله                           2-یاس 3-القنوط من الرحمه الله            4-الامن من مکرالله 5-آدم کشی                          6-عقوق والدین 7-قطع رحم                           8-خوردن مال یتیم 9-ربا خواری                         ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید