مطلب مهم

دنیا فانی  است و آخرت باقی

بیایید کمی به آخرت بیاندیشیم به نعمت های بهشتی به میوه های بهشتی به بهشت فردوس (بالاترین مرتبه بهشت) به همسایگی با امامان به همسایگی با حضرت محمد حضرت علی حضرت فاطمه و...و همسایگی با امام زمان و رسیدن به مقام قرب الهی و فکر کردن به کمک های خداوند و نعمت های خداوند در دنیا و پاداش هایی که خداوند در بهشت داده و عاجز ماندن از تشکر از این همه نعمت این همه رحمت این همه مهربانی این همه هدیه این همه عشق و بیایید از همین حالا به خاطر نعمت پدر و مادر نعمت تفکر و نعمت اختیار نعمت دیدن شنیدن لمس کردن چشیدن بوییدن خوابیدن آرامش امنیت ولایت از خداوند تشکر کنیم نه فقط زبانی بلکه زبانی و عملی(یعنی از حرامات دوری کرده و تا حد توان مردم را از آنها دور کرد و روز به روز به خوبی ها نزدیک شدن و مردم را نزدیک کردن).لبخندلبخندلبخندسلام علیکم طبتم فدخلوها خالدین این سخنی است که در درب بهشت فرشتگان می گویند و  این خیلی سخن دوری نیست خواهید شنید انشاالله به زودی زود.

/ 0 نظر / 12 بازدید