خدا

وخدایی که در این نزدیکی است...

    همانا او می بیند و  میشنود و ما را درک می کند ما را کمک میکند و از درون ما با خبر است پیامبر فرستاده امام فرستاده و  به ما قدرت فکرکردن و قدرت انتخاب داده مارا  به معنای واقعی کلمه دوست دارد مارا حمایت میکند نه از کودکی بلکه قبل از به دنیا آمدنمان و جسم را به ما امانت داده   بدون هیچ ضمانتی و هدفش پرستش اوست(خدا) و کار سختی نخواسته چون ما را نفاط ضعفمان را  می شناسد و به ما نعمت های زیادی داده نه صد نه هزار بلکه بی شمار ... چقدر بگم من از این همه نیکی من نگقتم جز ذره ای از دریا.

/ 0 نظر / 10 بازدید