گناهان کبیره

 گناهان کبیره

کبائر منصوصه:

1-شرک بالله                           2-یاس

3-القنوط من الرحمه الله            4-الامن من مکرالله

5-آدم کشی                          6-عقوق والدین

7-قطع رحم                           8-خوردن مال یتیم

9-ربا خواری                          10-زنا

11-لواط                               12-قذف

13-شراب خواری                   14-قمار

15-اشتغال به ملاهی            16-غنا

17-دروغ                             18-سوگند دروغ

19-گواهی دروغ                   20-گواهی ندادن

21-پیمان شکنی                 22-خیانت در امانت

23-دزذی                           24-کم فروشی

25-حرام خواری                   26-حبس الحقوق

27-فرار از جهاد                   28-تعرّب بعدالهجره

29-کمک به ستمگران          30-یاری نکردن ستمدیدگان   

31-سحر                           32-اسراف        

 33-کبر ورزیدن                    34-جنگ با مسلمانان

 35-خوردن مرداروخون و گوشت خوک  36-ترک نماز عمداً

37-زکات ندادن                    38-استخفاف حخ

39-ترک یکی از واجبات         40-اصرار بر گناه

کبائر غیرمنصوصه:

1-غیبت                            2-نمیمه

3-ریختن آبروی مومن           4-مکرونیرنگ

5-احتکار                           6-حسد

7-دشمنی کردن با مومن     8-مساحقه     

9-قیادت و دیاثت                10-استمنا       

11-بدعت                         12-حکم ناحق      

13-کارزار در ماه حرام          14-بازداشتن از راه خدا

15-کفر از نعمت

ما هو اعظم من احدی

کبائر الثابته:

1-فتنه                  

2-فروختن اسلحه به کفّار

3-بهتان

فی ما کان عظیماً فی اهل الشرع

1-هتک قرآن

2-هتک کعبه

3-هتک مسجد

4-هتک مشاهد مشرفه

5-هتک تربت حسینی

 

منیع:کتاب گناهان کبیره از آیت الله شهید دستغیب

/ 0 نظر / 12 بازدید